ICE, In Case of Emergency

Om du hittas akut sjuk eller skadad kan ett telefonnummer med bokstavskombinationen ICE i din mobiltelefons adressbok få en avgörande betydelse. ICE står för In Case of Emergency, vilket kan översättas med "Vid nödsituation".

Tanken är att du lägger in ICE som namn i mobilens telefonbok, med numret till någon nära anhörig som kan nås om du själv råkar ut för något och inte är kontaktbar. Skriv även gärna med din koppling till personen, till exempel "ICE mamma Anna". På så vis kan räddningspersonalen snabbt nå närmast anhörig och få viktig information om du lider av någon sjukdom och om de eventuella mediciner du tar.

Ange utlandsprefix (+46 för Sverige) så att det även fungerar när du är utomlands. Det är också viktigt att du informerar den eller de personer som du lagt in som kontaktperson.

Visa om du har en sjukdom

Du som har en sjukdom och/eller tar en medicin som kan ha avgörande betydelse för hur du ska bli behandlad i en livshotande situation - kom ihåg att alltid bära med dig riskkort, medaljong, brosch, bricka eller motsvarande som visar för räddningstjänsten vad för sjukdom du lider av och/eller vilken medicin du tar.

Donera organ eller inte – ta ställning!

Skulle du förolyckas kan du SMS-livräddare. När ett larm om misstänkt hjärtstopp inkommer till 112 kan du, om du befinner dig i närheten, snabbt bli larmad till platsen via din mobiltelefon.