Första hjälpen innebär olika insatser med vilka du kan rädda livet på någon som är akut skadad eller sjuk, förhindra att tillståndet förvärras eller att förbättra möjligheterna till tillfrisknande.

Medvetslös/får ingen kontakt med personen

Ring 112 direkt

Se om den skadade reagerar, svarar på tilltal. Om personen reagerar är hon eller han vid medvetande. Stanna hos den skadade, tillståndet kan förvärras. Ring eller be någon annan ringa 112.

Om personen inte visar några livstecken - varken reagerar eller har någon normal andning

Barn - ge 5 inblåsningar och titta sedan igen efter livstecken. Om barnet inte visar livstecken, fortsätt med hjärt- lungräddning:

  • 30 bröstkompressioner
  • 2 inblåsningar.

Gör detta växelvis i tre serier, larma sedan 112. Koppla till eventuell hjärtstartare på barn över 1 år.

Vuxna

  • Larma 112
  • Ge 30 bröstkompressioner som åtföljs av 2 inblåsningar. Fortsätt växelvis
  • Koppla till eventuell hjärtstartare och följ dess instruktioner.

Är du osäker på om personen andas eller inte ska du påbörja hjärt-lungräddning direkt. Det är inte farligt att ge hjärt-lungräddning till någon som andas även om hjärtat slår. Läs en mer utförlig beskrivning av hur du ger första hjälpen om någon blir medvetslös i vår film om att stoppa en blödning.