Gör som när du var yngre, spring runt och lek lite. Då får du motion samtidigt som du har roligt tillsammans med dina vänner och barn.

Här får du reglerna till några roliga lekar som du och dina vänner kan leka utomhus.

Spring och finn

Alla får två papper, på det ena skriver ni en färg och på det andra ett föremål. Lapparna läggs i två olika högar. Dela upp er i två lag. En person ur varje lag tar en lapp ur vardera hög. Sen gäller det att snabbast hitta det föremål som stod på ena lappen i den färg som stod på den andra (eventuellt det föremål som stod på lappen och någonting annat i den färg som stod på den andra lappen). Först tillbaka får poäng.

Kull

Kull är en lek som går ut på att en person är jagare. Jagaren ska jaga de andra, vidröra någon av deltagarna och säga Kull. Detta leder till att den "kullade" personen blir jagare.

En annan variant av kull är att jagaren förtrollar dem han eller hon rör vid så att de måste stå stilla med benen brett i sär. Förtrollningen släpper om någon som inte är kullad kryper mellan benen.

Dunken

En person blundar och räknar vid ett så kallat dunkträd. Ett dunkträd kan vara en flaggstång, en husknut eller just ett träd. Alla andra springer och gömmer sig. När personen som räknar har kommit till 100 så ska denne försöka se var de andra gömmer sig. Om den som letar får syn på någon ska denne till exempel skrika "Dunk för Emil som är bakom stenen" samtidigt som han eller hon nuddar dunkträdet. Den dunkade personen måste då gå och ställa sig vid dunkträdet.

Målet för den som gömt sig och blivit hittad är att springa fram till dunkträdet (innan räknaren hinner fram) och skrika "Dunk för mig, 1, 2, 3!". Om man lyckats med det har man klarat sig och får gömma sig igen.
Siste person fram kan även skrika "Fridunk", då får alla dunkade personer springa och gömma sig och räknaren får räkna om, denna gång till 50.

När alla är hittade eller har kommit fram, är leken slut. Den som blev dunkad först ska räkna nästa omgång. Om ingen blivit dunkad får räknaren räkna om.

Burken

Burken är en variant på kurragömma fast med en burk eller boll och där en av lekdeltagarna är jagare. Jagaren inleder med att blunda och räkna till 100, och under den tiden ska de andra deltagarna gömma sig. Jagaren ska sedan hitta dem och ropa deras namn och var de gömmer sig (om det är oklart).

De gömda deltagarna kan vinna leken om någon av dem lyckas smyga fram och sparka till burken eller bollen utan att bli upptäckt av jägaren. Vanligtvis skriker deltagaren "burken är sparkad" med triumferande stämma samtidigt som han eller hon sparkar till den. Alla som har blivit tagna av jagaren får då gömma sig igen. Leken är slut när alla är hittade. Den som blev hittad först är jagare nästa gång.

Brännboll

För att spela brännboll krävs ett hyfsat stort plant och öppet fält, gärna en fotbollsplan. På fältet placeras fyra koner i en fyrkant. Vid ena sidan, som får tjäna som utslagssida, bestäms en utslagsplats samt en brännarplatta.

Lagen

Deltagarna delas upp i två lika stora lag. Det ena laget får börja som innelag, och slå bollen, och det andra laget börjar som utelag. De står på plan och försöker fånga bollen för att kasta den till brännaren.

Reglerna

 1. Det finns lika många brännbollsregler som det finns brännbollsspelare, därför kan vara bra om ni pratar ihop er om regler och poängräkning innan matchen.
 2. Innelaget placerar sig i en prydlig kö vid planens utslagssida. Utelaget sprider ut sig på planen förutom brännaren, som ställer sig vid brännarplattan.
 3. Utslaget görs från utslagsplatsen genom att slagmannen slår till bollen så att den når så långt som möjligt ut på planen. Slagmannen har vanligtvis tre försök på sig att slå ut bollen. När bollen slagits iväg börjar utslagsmannen sin språngmarsch runt planen, som ska rundas på utsidan av hörnkonerna. Skulle slagmannen inte lyckas få iväg bollen måste han gå till första konen och vänta där tills näste slagman har slagit ut bollen
 4. Snedslag är när bollen slås iväg alldeles för mycket åt sidled. Snedslag brukar innebära att slagmannen måste gå till första konen och turen övergår till näste man. En brännbollsmatch som inletts utan att snedslagsgränser definierats slutar ofelbart i gräl.
 5. Utelaget ska nu försöka fånga bollen, gärna utan att den först tar i marken, en så kallad lyra. När bollen har fångats ska den så snabbt som möjligt kastas till brännaren, som när han har fångat bollen och satt foten på brännarplattan ropar "Bränd!" högt och ljudligt.
 6. Under tiden har slagmannen sprungit runt planen. Målet är att hinna runda hela planen, att varva, innan bollen är bränd. En spelare som befinner sig mellan två koner när brännaren har bränt bollen är bränd och måste gå tillbaka till föregående kon. Det är tillåtet att stanna vid en kon för att undvika att bli bränd.
 7. Tar en utespelare en lyra så avbryts språngmarschen och slagmannen får gå tillbaka till föregående kon. Bollen förpassas till brännaren.
 8. Brännaren förpassar nu bollen till näste slagman, som gör sitt utslag. Tidigare slagmän som befinner sig på planen har nu en chans till att komma in.
 9. Om alla innespelare befinner sig någonstans på planen och det inte finns någon slagman kvar är innelaget utbränt. Halvleken anses då avslutad i förtid och sidbyte genomförs.
 10. Efter en bestämd tid, eller om innelaget är utbränt, genomförs sidbyte. Innelaget blir utelag och utelaget blir innelag.
 11. När ett jämnt antal perioder (vanligtvis två halvlekar) spelats är matchen slut. Poängen summeras och ett vinnarlag utses.

Poängräkning

En vanlig poängräkning är följande:

Innelaget

 • att varva ger fem poäng
 • att komma in (utan att ha varvat) ger en poäng.

Utelaget

 • att ta lyra ger fem poäng
 • att bränna någon ger en poäng per bränd innespelare.