Även om risken för sjukdomar ökar ju äldre vi blir kan ofta kroppens organ fungera väl i hög ålder. Att röra på sig, äta näringsrik mat och att umgås med andra regelbundet kan påverka hälsan positivt.

Vi blir allt äldre. Sedan mitten av 1900-talet har medelåldern stigit med cirka 10 år hos både kvinnor och män. Medellivslängden för kvinnor är idag 83 år och för män 79 år.

Den tekniska utvecklingen har gjort att många saker i vardagen kan utföras på ett lättare sätt. Det kan ha stor betydelse när man blir äldre.

Samtidigt har förbättrade medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder bidragit till att skjuta upp och lindra många sjukdomar som kommer med stigande ålder.

Hur vi åldras varierar mycket från person till person. Arv, miljö och livsstil spelar in. Även om en del hälsoproblem kan bero på miljö och vanor från tidigare skeden i livet, kan du även vid hög ålder påverka din hälsa på många sätt.

Motion

Fysisk aktivitet och muskelträning kan ge bra resultat högt upp i åren. Det är aldrig för sent att börja träna. Träningen behöver inte vara särskilt intensiv eller pågå under längre stunder. Att promenera 30 minuter några gånger i veckan ger även det resultat.

Motion minskar också risken för övervikt och många sjukdomar som till exempel demenssjukdomar. All glömska beror dock inte på sjukdom. Det är helt normalt att glömma var man lagt glasögonen, men inte normalt att inte minnas om man behöver glasögon eller att inte hitta vägen i kända trakter.