Om du har en obotlig, dödlig sjukdom och befinner dig i livets slutskede har du särskilda behov av vård. Denna vård brukar kallas palliativ vård eller vård i livets slutskede. Palliativ betyder lindrande och målet med palliativ vård är att se till att den sista tiden i livet blir så bra och smärtfri som möjligt.

Den palliativa vården utgår från en vårdfilosofi med helhetssyn på patienten och familjen. Den ska tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov. Den ska även ge stöd till familjen.

Vårdbehoven kan vara väldigt olika. Därför delas palliativ vård in i allmän och specialiserad vård.

Allmän palliativ vård

I de flesta fall kan det räcka med enkla medicinska och omvårdande insatser. Detta täcks av den allmänna palliativa vården. Du kan få allmän palliativ vård:

  • hemma genom primärvården
  • på sjukhus
  • på geriatriska kliniker, det vill säga kliniker som vårdar äldre, sjuka människor
  • inom Mina vårdkontakter.

    Råd till anhörig

    Du som är anhörig kan också behöva stöd, till exempel i form av samtal. Den personal som vårdar din anhöriga kan hänvisa dig vidare till exempelvis kurator eller präst.

    Du kan också få stöd från stödorganisationer, till exempel patientföreningar. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.