Färdtjänsten är till för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik, som bussar, tunnelbana, tvärbana och pendeltåg.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänsten i Stockholms län är en del av kollektivtrafiken och utför färdtjänstresor, sjukresor och tjänsteresor.

Färdtjänstresor görs med vanliga taxibilar eller med större specialanpassade bilar, så kallade specialfordon. För det mesta åker flera personer tillsammans eftersom färdtjänstresor samplaneras.

Du kan även resa med närtrafikbussar. Närtrafiken är mindre bussar med golv i samma nivå som trottoaren. En ramp gör påstigningen enklare för dig med rullator eller rullstol. Dessa busslinjer går i områden där många äldre bor. Närtrafiken kallas även servicebussar, servicelinjer eller flexlinjer.

Du som har färdtjänst kan dessutom åka gratis med den allmänna kollektivtrafiken genom att använda ditt färdtjänstkort. Du får även ta med dig en ledsagare eller medföljare utan avgift.

Vart kan jag resa?

Du kan resa med färdtjänst inom hela Stockholms län.

Om du åker till ett annat län ansvarar din hemkommun för riksfärdtjänst, det vill säga färdtjänstresan mellan ditt hem och orten du ska besöka. Läs mer nedan under rubriken Riksfärdtjänst.

Behöver du göra resor inom den kommun som du besöker kan du beställa så kallade utomlänsbiljetter hos Kundservice för färdtjänst. Biljetterna gäller endast i den kommun som anges på biljetten. För att få biljetterna i tid behöver du beställa dessa minst fjorton dagar i förväg. Du har möjlighet att byta ut ett visst antal resor till biljetter i annan kommun. Varje beställd biljett minskar ditt resesaldo.

Telefonnummer till Kundservice för färdtjänst är 08-720 80 80. De har öppet måndag-fredag klockan 7.00-20.00, lördag-söndag klockan 9.00-17.00.

Riksfärdtjänst

Om du behöver resa med färdtjänst från ditt hem till andra kommuner utanför Stockholms län kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du ansöker om riksfärdtjänst hos Färdtjänstens webbplats. Om du vill avboka en resa eller ta reda på hur många resor du har gjort behöver du en säkerhetskod (pinkod). Koden är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer.

Telefonnummer till Talsvar är 0200-11 44 11.

Personlig service

Du ringer själv och bokar din färdtjänstresa.

  • För att beställa taxi: 08-555 78 100
  • För att beställa rullstolstaxi/specialfordon: Samtrans 08-1200 1200 Taxi020 08-28 75 15 TaxiKurir 08-30 00 03 Ekerö taxi 08-560 315 00 Södertälje taxi 08-554 205 10 Norrtälje taxi 0176-15 000Om du inte vill välja leverantör av resan ringer du 08-720 80 00.

Om du tar en taxi på gatan

Det går bra att ta en färdtjänsttaxi på gatan, men då behöver du särskilda "bil på gatan"-biljetter. Du beställer dessa hos Kundservice för färdtjänst, telefon 08-720 80 80.

Taxin ska ha det runda färdtjänstmärket på någon av sidorutorna. Du behöver ha med ditt färdtjänstkort och i början av resan ska du tala om att det är en färdtjänstresa. När resan är slut lämnar du över en biljett per påbörjad 30 km-sträcka och betalar halva taxameterbeloppet, minst 50 kronor. Ditt resesaldo minskar med en resa, oavsett resans längd.

Avbokning

Om du vill avboka en beställd resa med färdtjänst måste du göra det senast 30 minuter före den tid du har bokat, annars får du betala för resan och den dras från ditt resesaldo.

Om färdtjänstbilen inte kommer

Ibland händer saker som gör att bilen inte kommer. Om du har väntat i minst 20 minuter från den tid som bokats, ring Färdtjänstens resegaranti, telefon 0200-77 66 55. Där får du hjälp att få en bil så snart som möjligt.

Om färdtjänstbilen är försenad minst 20 minuter från den tid du har bokat har du även möjlighet att ta en taxi och betala resan kontant. För att få ersättning för den resan måste du skicka in ditt kvitto till Färdtjänsten inom tre månader.

Ledsagare

Om du inte klarar att genomföra färdtjänstresan på egen hand kan du ansöka om tillstånd att utan kostnad ta med en ledsagare. Ledsagare är en person som du ordnar själv och som hjälper dig under resan. Kontakta Färdtjänstens kundservice för ansökningsblankett.

För att du ska kunna beviljas ledsagare ska ditt behov vara återkommande och knutet till själva resan. Du får inte ledsagare för att du behöver stöd och hjälp när du kommit fram till resmålet.

Barn under 12 år som beviljas färdtjänst får automatiskt rätt till ledsagare och behöver inte ansöka om det.

Medresenär

Du som inte har rätt att ta med ledsagare kan ändå ta med dig en annan person på resan, en så kallad medresenär. Du betalar då 20 kronor per resa. Du bokar resan per telefon och talar om att du har en medresenär.

Om du anmält till Färdtjänstens kundservice att du har egna barn under 18 år får dessa, i mån av plats, följa med utan extra kostnad.