Den tredje åldern har blivit ett uttryck för åren som följer på medelåldern. De första 20 åren hör till ungdomen, de följande 20-30 åren är arbetets och familjebildningens tid. Sedan tar den tredje åldern vid, då vi har tid att satsa på oss själva.

Idag har vi en spridd pensionsålder. Många slutar arbeta innan de fyllt 60, medan andra fortsätter att jobba till 67 och en del kanske ytterligare några år. De allra flesta avslutar fortfarande sitt yrkesliv vid 65.

När du går i pension börjar en tid då du rår dig själv och bestämmer över din egen tid. De allra flesta har då åtminstone 20 innehållsrika år att se fram emot.

Många som går i pension tycker inte att ordet pensionär passar på dem. En pensionär känns som en betydligt äldre människa, kanske kring 80.

Under 1970-talet talade man om pensioneringsschocken. Många gick föreberedelsekurser för att få perspektiv och tid till att ställa om sig inför den stundande friheten. Verkligheten är att de flesta ser fram emot ledigheten och många mår också bättre efter sin pensionering.

Rekordgenerationen brukar de kallas som är födda mellan 1945 och 1955. De föddes i en tid då allt pekade uppåt och de har en positiv syn på sin pensionering. Ibland sägs de vilja ”leva loppan och sedan dö”, men allt visar på att de vill vara aktiva och delaktiga i samhället så mycket de kan.

Ekonomi

Ekonomin och möjligheten att ha pensionssparat varierar, men många kommer att ha en ganska god ekonomi när de går i pension. Visserligen sjunker pensionsbeloppen när man fyllt 70, men många kan ändå planera för en hygglig ekonomi.

Självklart påverkas ekonomin när man pensioneras, men det finns mycket att uppleva som inte kostar något. Naturen är gratis och en viktig källa att hämta kraft ur. En skogspromenad blir innehållsrik då man ger sig tid att lyssna till alla ljuden och ser vad som rör sig kring oss.

Viktigt att vara delaktig

Många äldre är mycket tillfreds med livet. Viktigast för att en människa ska må bra är att man känner sig delaktig och behövd.

Vill du arbeta med människor finns det många sätt att arbeta med både unga och gamla, till exempel genom volontärskap. Läs mer under länkarna uppe till höger.

Många i 60-årsåldern har barnbarn i låg ålder, vilket ger en gratis möjlighet till delaktighet. Det ger också en fantastisk möjlighet att hålla sig ung i sinnet genom samvaron med unga människor. Att resonera med små barn är en underbar och lärorik upplevelse.

Du har mycket att ge genom din livserfarenhet. Dessutom har du tid, vilket inte föräldrarna har på samma sätt. Nu har du möjlighet att vara en god förebild för dina barnbarn och visa dem vägar hur man tar sig fram genom livet.

Många, speciellt kvinnor, som har barnbarn tycker ibland att de kan känna pressen från barnen att alltid ställa upp. Men nu är det din tid och du bestämmer själv när du har möjlighet att vara tillsammans med barn och barnbarn. Allt blir mycket roligare och relationen varmare när respekten är ömsesidig.

Många företag och organisationer har seniorklubbar för sina pensionerade medarbetare. Klubbarna brukar vara aktiva och ordnar träffar och ibland också resor.

Bra för hjärtat – bra för hjärnan

För att hålla formen högt upp i åren behöver du både motionera och äta riktigt. Mycket har skrivits om kost och hjärta, men det är minst lika viktigt att vårda hjärnan. Naturen har ordnat det så vist att det som är bra för hjärtat också är bra för hjärnan.

Motion

Att promenera regelbundet håller din kondition på en god nivå. Mindre känt är att det också är viktigt att träna musklerna. Det finns forskning som visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och en lägre risk att utveckla demenssjukdom.

Du behöver också träna balansen på ett medvetet sätt. En balansplatta kan du köpa hos till exempel sjukgymnasten. Ett par minuter morgon och kväll på plattan gör stor nytta.

Kost

Att äta regelbundet och näringsriktigt är viktigt i alla åldrar. När man blir äldre blir man också skörare och behöver då äta näringsrikt för att slippa onödiga åkommor.

Det finns många olika riktningar inom kost. Viktigast är att äta varierat och att du äter mycket frukt och grönsaker.

Om du äter ensam gör ändå måltiden lite festlig genom att duka trevligt, kanske med ett ljus eller en liten blomma på bordet. Färgrika grönsaker på tallriken är inte bara nyttiga utan lockar också aptiten.

Boende

Hur man vill bo som äldre är mycket individuellt. En del väljer att sälja sin villa för att flytta in i lägenhet, kanske i ett seniorboende för 50-plussare. Andra föredrar att bo kvar i sitt hus så länge det bara går. Många väljer också att flytta ut till sitt sommarställe för att bo där permanent.

Väljer man att bo kvar är det klokt att i förväg fundera över vad man gör den dag man inte längre klarar att gå i trappor.

”Mitt hem är min borg” uttrycker att hemmet där man kanske bott under många år också är den plats där man känner sig trygg. Ett hem rymmer många minnen, både glädje och sorg. Det kan vara platsen där barnen vuxit upp, där man strävat tillsammans för att klara ekonomin eller kämpat sig igenom kriser.

Hemmet är inget man lätt bryter upp från, utan det är en process. Flyttar man från en villa till något mindre måste man skiljas från många av sina ägodelar eftersom de helt enkelt inte får plats. Saker är också fyllda av minnen.

Satsa på dig själv

Att satsa på sig själv kan vara att satsa på andra. När du gör något trevligt för en medmänniska skänker det glädje tillbaka till dig själv. Det behöver inte alls vara något stort.

Författaren och läkaren Stefan Einhorn skriver i sina böcker om medmänsklighet att människor som blir väl bemötta kommer att bemöta andra på ett trevligt sätt. På så vis ger goda handlingar ringar på vattnet och de kommer så småningom tillbaka genom andras vänlighet.