Här möter du personer med egna erfarenheter av anorexi, psykos och bipolär sjukdom

När Lenas ätstörning var som svårast höll hela kroppen på att sluta fungera. Hon förstod att något måste göras men tyckte fortfarande inte att hon var smal.

Gunnar har bipolär sjukdom. Det har tagit lång tid för honom att lära sig leva med sjukdomen och att acceptera den. Idag kan han känna igen tidiga symtom.

Anita har valt att berätta om sina psykoser för människor i sin närhet. Det har visat sig öppna upp nya dörrar. Hon berättar att det ofta finns någon som känner någon som fått psykiatrisk vård.