Att snarka är vanligt, men om du snarkar ofta och dessutom har andningsuppehåll kan du bli trött och okoncentrerad under dagen. På sikt kan det orsaka högt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar.

Att vi hör talas om kvinnor med sömnapné är inte vanligt, men givetvis förekommer det.

Kerstin har valt att berätta sin historia och vi får följa hennes väg fram till att hon fick diagnosen obstruktiv sömnapné syndrom (OSAS).

Hon berättar även om förhöjd livskvalitet när hon fick bra hjälpmedel.