Lymfödem är en svullnad som uppstår när lymfvätska samlas i kroppen, ofta då i en arm eller ett ben.

Att det samlas vätska beror oftast på att lymfknutor eller lymfkärl har tagits bort eller skadats i samband med operation eller strålbehandling vid cancer.

Möt Elisabeth som opererades för bröstcancer och fick lymfödem sedan även ett antal lymfkörtlar tagits bort.

Stefan, som har primärt lymfödem i en fot, berättar om sina upplevelser.