Drygt hälften av alla som får skrumplever får det på grund av en alldeles för stor alkoholkonsumtion. Andra orsaker till skrumplever är leverinflammation, hepatit, ämnesomsättningsstörningar och vissa läkemedel. Om du misstänker skrumplever kontakta vårdcentral. Det går inte att reparera de skador som skrumplever ger, men symtomen kan lindras.

Levern är ett viktigt organ för att ta hand om slaggprodukter i kroppen. Vid skador som ger inflammation i levern förändras den långsamt, cellerna dör och ersätts av ärrvävnad. Det gör att levern fungerar sämre och att blodet får svårare att flyta genom den.

Symtom

Tidiga symtom

I ett tidigt stadium av sjukdomen, när stora delar av leverns vävnad fungerar normalt, är symtomen lindriga eller saknas helt. Allt eftersom sjukdomen utvecklas blir symtomen mer uttalade.

Tidiga tecken kan vara att man känner sig trött och svag, har dålig aptit, mår illa och går ned i vikt. Du kan även få små, röda spindelvävsliknande fläckar i ansikte, på armar eller magen. Det är också vanligt att lättare få blåmärken och att blöda näsblod.

Senare symtom

Senare symtom är gulsot. Då får hud och ögonvitor en gulaktig ton och urinen blir mörkare. Hos män är impotens och förstoring av brösten vanlig då levern inte längre kan bryta ned könshormonet östrogen. Det är också vanligt att man förlorar muskelmassa. Det märks tydligast på armar och ben som blir magrare.

Då blodet flyter allt sämre genom levern blir trycket i bukens kärl högre och leder till att du samlar på dig vätska i mage och ben som sväller upp. Det bildas också åderbråck i matstrupen, dessa kan spricka och ge upphov till stora blödningar med blodkräkningar och lös avföring som är svart eller blodig.

När levern inte bryter ned födans äggviteämnen på vanligt sätt kan gifter som kommer till hjärnan ge upphov till psykiska symtom som svårigheter att koncentrera sig, sämre minne, retlighet och dåsighet och i värsta fall medvetslöshet

Förebyggande

Alkohol kan orsaka skrumplever. För att undvika skrumplever drick måttligt.

Hepatit B och C smittar via blod.

Kraftig övervikt, fetma, ökar i sig också risken att drabbas av inflammation i levern och skrumplever, ytterligare ett skäl att förebygga och behandla fetma.

Egenvård

Om du fått skrumplever måste du direkt sluta dricka alkohol oavsett vad som orsakat sjukdomen. En skrumplever är känslig för alkohol och andra gifter.

Har du fått diagnosen skrumplever ska du aldrig ta läkemedel som läkaren inte har ordinerat. Var försiktig med acetylsalicylsyra och liknande ämnen eftersom det kan öka risken för mag-tarmblödning.

Det är viktigt att hålla en diet som ger en allsidig näring. Om man har problem med vätska i buken brukar läkare rekommendera saltfattig kost och att hålla igen på intaget av vätska, vanligtvis ges rådet att inte konsumera mer än 1.5 liter per dag, vätskan i maten inräknad.

Fråga om råd

Om du har frågor kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet genom att logga in på Mina vårdkontakter och få ett personligt svar inom två timmar.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan även tala om vem som är din husläkare.

Andra språk

  • För råd på arabiska, ring 08-528 528 38.
  • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska, ring 08-528 528 96.

Sök vård

Om du misstänker skrumplever kontakta vårdcentral för att få hjälp.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du genom att klicka på Hitta vård och omsorg upptill. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid via internet. till höger.

Undersökning

En inledande diagnos kan ofta ställas efter en yttre undersökning av kroppen. Blodprov, ultraljud eller vävnadsprov från levern visar hur långt sjukdomen gått och hur stora skadorna på levern är.

Behandling

I första hand riktar man in sig på att behandla de sjukdomar som startat skrumpleversjukdomen.

Det går inte att reparera de skador som skrumplever ger, men man kan förhindra att det blir sämre och symtomen går att lindra. Vid tidig behandling går det att fortsätta leva relativt normalt. I allvarliga fall kan transplantation av levern bli aktuellt.

Läkemedel

Behandling mot symtom kan vara:

  • Vätskedrivande medel som minskar svullnad i ben och mage.
  • Tillskott av vitaminer och näringsämnen.
  • Blodtryckssänkande medel som kan minska risken för att åderbråck i matstrupen spricker och blöder.

Läs mer

Läs mer genom att klicka på länkarna uppe till höger.