Benbrott, fraktur, betyder att ett eller flera av skelettets ben belastats med större kraft än det orkar med och därför gått av. Om du efter en rörelse, ett fall eller slag har känt en plötslig, ihållande smärta och inte kan röra eller stödja på benet eller armen, fingrar eller tår ska du vända dig till närsjukhus eller akutmottagning på sjukhus.

Benbrott beror på att något av skelettets ben överbelastats, oftast genom kraftigt våld. Det kan hända vid en olycka eller genom att benet är svagt, till exempel på grund av benskörhet. Barn som växer har ett ömtåligare skelett och råkar därför oftare ut för benbrott. Tre av fyra pojkar bryter något ben före 16 års ålder.

  • Ibland talar man om en spricka i benet. Det innebär att benet brutits av, men att det fortfarande hålls ihop av omgivande mjukdelar. En sådan skada syns inte alltid på röntgen.
  • En enkel fraktur betyder att benet är brutet och att det finns två frakturfragment.
    Vid ett komplicerat benbrott finns en splittrad yta med fler benbitar. Huden och underliggande vävnader kan vara skadade såväl vid ett enkelt benbrott som vid ett komplicerat.
    Hud och vävnader kan vara relativt oskadda vid båda typerna av benbrott.
  • Stress- eller utmattningsfraktur kan uppstå om du är helt otränad och plötsligt börjar hårdträna. Skelettet behöver en tid av sakta ökande belastning för att kunna anpassa sig.

Läs även artiklarna Sjukgymnastik förbättrar också blodförsörjningen i det skadade området och gör att läkningen går snabbare. Gymnastiken förebygger också svullnader.