Åderförkalkning, även kallat arterioskleros eller ateroskleros, beror på inlagringar i de blodkärl som leder blodet från hjärtat ut till kroppens olika delar. Det kan leda till blodpropp och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Kontakta din vårdcentral om du har svåra smärtor i benen som inte går över vid vila, eller om du misstänker besvär från hjärtat.

Åderförkalkning innebär att det bildats kalkartade inlagringar på blodkärlens insida.

När vi blir äldre blir väggarna i artärerna, pulsådrorna, tjockare och stelare. Med tiden bildas områden med fettinlagringar på insidan av blodkärlen. När det blir för trångt får blodet svårare att passera.

Åderförkalkning kan ibland göra att det bildas blodproppar, vilket kan orsaka olika allvarliga sjukdomar:

  • När blodkärlen som leder blodet till hjärtmuskeln blir för trånga kan du få kärlkramp eller hjärtinfarkt.
  • Om kärlen som leder blodet upp till hjärnan blir för trånga kan du drabbas av stroke eller TIA, då en del av hjärnan får tillfällig syrebrist.
  • Åderförkalkning i benen ger så kallad fönstertittarsjuka.

Åderförkalkning kan också ge problem med potensen. När åderförkalkningen börjat ge besvär i någon del av kroppen är oftast även andra blodkärl, artärer, drabbade, även om man ännu inte börjat märka det.

Åderförkalkning drabbar de flesta när man blir äldre. Män drabbas ofta tidigare än kvinnor.

Riskfaktorer

Flera livsstilsfaktorer kan göra att du riskerar att drabbas av åderförkalkning även i yngre ålder. Om du har flera riskfaktorer, se nedan, innebär det en kraftigt ökad risk:

  • åderförkalkning i familjen
  • Bypass-operation/kranskärlsoperation innebär att man byter ut de skadade delarna av blodkärlen.
  • Att skrapa bort det innersta förkalkade lagret av blodkärlet är ett annat alternativ.