Om du tar flera läkemedel samtidigt kan de påverka varandra så att effekten ökar eller minskar. Det kallas interaktion. Därför är det bra om din läkare känner till vilka läkemedel och eventuella hälsopreparat du använder. Du kan också fråga apotekspersonalen om råd eller läsa bipacksedeln som följer med läkemedlet.

När två läkemedel påverkar varandra kan det antingen leda till att effekten av medicineringen minskar eller upphör helt och hållet, eller förstärks och kanske ger biverkningar. Det gäller såväl receptbelagda och receptfria läkemedel som naturläkemedel, till exempel johannesört.

Ett läkemedel kan till exempel minska effekten av ett annat läkemedel genom att

  • de har motsatta effekter och slår ut varandra
  • det ena hindrar upptagningen i kroppen av det andra
  • det ena ökar nedbrytningen i kroppen av det andra.

Ett läkemedel kan till exempel öka effekten av ett annat läkemedel genom att

  • de verkar på samma sätt och därmed förstärker varandras effekter
  • det ena minskar utsöndringen och nedbrytningen av det andra.

Om du vill läsa om ett specifikt läkemedel kan du söka efter det på Fass webbplats.

Viktigt att läkaren vet

Det är viktigt att din läkare känner till vilka läkemedel du använder, även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Din läkare har kunskap om hur olika läkemedel kan interagera, samverka, med varandra. Risken för interaktion ökar ju fler läkemedel du använder. Därför är det viktigt att ta bort onödiga läkemedel. Helst bör du inte använda mer än fem läkemedel samtidigt.

Läkemedelsförteckningen

På apoteket kan du hämta ut din personliga läkemedelsförteckning. Det är en lista över de läkemedel som du hämtat ut under de senaste 15 månaderna. Den kan vara till hjälp när du besöker din husläkare.

Apoteken ger råd

Om du köper receptfria läkemedel eller naturläkemedel kan du be apotekspersonalen om råd.

Information om hur effekten av läkemedlet kan påverkas av andra läkemedel brukar även finnas i den bipacksedeln som följer med läkemedlet.