Biverkningar är när ett läkemedel inte bara har positiva effekter utan även negativa eller fler effekter än de man vill uppnå. De flesta biverkningar är ofarliga och många går över. Vid ihållande och/eller svåra besvär, kontakta din läkare.

De flesta läkemedel har många olika sorters biverkningar. Biverkningarna varierar mycket mellan olika läkemedel. De vanligaste biverkningarna är ofta lindriga. Svåra biverkningar förekommer sällan om det inte handlar om behandling av allvarliga sjukdomar såsom cancer.

Om du vill läsa om ett specifikt läkemedel kan du söka efter det på Mina vårdkontakter till höger.