Små barn blir ofta kraftigt sjuka med hög feber. Det kan verka skrämmande, men är normalt. Det finns mediciner som lindrar men det kan vara svårt att veta när man ska ta dem och hur ofta.

När barnet ligger i mammans mage förs en del antikroppar mot infektioner över från mamman till barnet genom moderkakan. De räcker för att skydda barnet i ungefär sex månader. När bebisen är född får den också skydd genom bröstmjölken. När barnet slutar ammas blir de av med den extra dosen infektionsskydd. Då är det dags för det egna infektionsförsvaret att ta över. Men det tar tid att bygga upp ett immunförsvar.

Vilka läkemedel kan jag ge?

Läkare skriver bara ut medicin som är lämplig för ditt barn. Det är viktigt att du följer läkarens råd eftersom läkaren kan bedöma om medicinen ska tas på ett annat sätt eller med annan dosering än vad som står förtryckt på förpackningen.

Det finns även receptfria läkemedel som är lämpliga för barn. Men det är alltid bra att stämma av med din BVC-sköterska eller läkare innan du ger ditt barn en ny medicin.

Naturläkemedel

Naturläkemedel rekommenderas generellt inte till barn eftersom dess verkningar och biverkningar inte alltid är vetenskapligt bevisade. Du kan få mer information om naturläkemedel på apoteket eller av din läkare.

Svårt att ge medicin

Ibland kan det vara svårt att ge barnet medicin. Läkemedlet kan smaka illa eller barnet kan känna att det finns en viss spänning runt medicinerandet och reagera med att sparka bakut. De yngsta barnen bör få flytande medicin, men från tre års ålder kan du prova att ge barnet hela tabletter. Det kan vara lättare för barnet att svälja läkemedel ihop med trögflytande fruktyoghurt med fruktbitar, än med vatten eller saft. Det finns också en del läkemedel med sötare och lite godare smak.

Ta reda på om de aktuella tabletterna går att krossa. Vissa tabletter som krossas kan bli verkningslösa.

Du kan använda doseringsspruta som finns på apoteket, särskilt för ett- och tvååringen. Spruta bak i munnen nära kinden. Men gå inte längst bak i svalget eller halsen. Då kan barnet får kräkkänslor och det känns obehagligt. Se till att inte spruta långt in i halsen eftersom barnet kan sätta i halsen. Rikta istället doseringssprutan ut mot kinden.

Lura inte barnet genom att blanda ut medicinen i något barnet tycker om. Då kan man skapa olustkänslor kring den smaken när medicineringen är färdig.

Ge barnet något gott att äta eller dricka direkt efter medicineringen istället för att få bort smaken i munnen. Avled uppmärksamheten för att avdramatisera medicineringen.

Något äldre barn kan under övervakning av den vuxne få ta sin medicin själva. Det kan kännas lättare för barnet om det får ha kontroll över vad det stoppar i sig. Ni kan göra det till en rolig lek där barnet får leka doktor och ta medicinen själv.

Om barnet kräks upp medicinen

Barn kan ibland kräkas upp medicinen. Vänta då en kort stund och försök igen med en ny dos. Om det inte lyckas bör du kontakta läkaren igen. Det kan till exempel bero på att smaken är för stark. Medicinsmaken kan ibland döljas av mat eller dryck med mycket smak som till exempel vinbärssaft, lingonsylt eller ketchup. Går det ändå inte kan ni få samma medicin som droppar, stolpiller eller medicin med en annan smak.

Om barnet fått antibiotika är det viktigt att kuren inte avbryts i förtid. I så fall ökar risken för att bakterierna kan utveckla motstånd mot den typ av antibiotika som barnet fått.

Hur du hanterar läkemedel

 • Förvara all medicin utom räckhåll för barn.
 • Följ läkarens dosering av medicinen noga eftersom läkaren kan bestämma annan användning och dosering än vad som står på förpackningen.
 • Ge inte ditt barn någon annans medicin.
 • Ge aldrig medicin du fått på recept till någon annan.
 • Undvik naturläkemedel då de ej är ordentligt testade.
 • Vissa mediciner kan påverka andra. Tala därför om för läkaren om ditt barn tar flera mediciner samtidigt. Även naturläkemedel kan påverka.
 • Förvara mediciner i förpackningen.
 • Förvara mediciner torrt och i rumstemperatur om inte annat står på förpackningen.
 • Använd inte för gammal medicin - kontrollera utgångsdatum på förpackningen.
 • Lämna överbliven och för gammal medicin till apotek.
 • Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen om ditt barn fått i sig fel eller för stora mängder läkemedel.

Fråga om råd

Du kan dygnet runt fråga om råd. .

Du kan även dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet genom att logga in på Mina vårdkontakter och få ett personligt svar inom två timmar. Här får alla som frågar svar.

På andra språk

 • För råd på arabiska, ring 08-528 528 38.
 • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska, ring 08-528 528 96.

Sök vård

Kontakta läkare om barnet inte blir bättre av medicinen eller om barnet till och med blivit sämre.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du genom att söka under Hitta vård och omsorg upptill på sidan. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid via internet. till höger.

Läs mer

Läs mer genom att klicka på länkarna uppe till höger.