När ditt barn behöver medicin är det viktigt att du vet hur medicinen ska ges och hur den verkar. Ibland måste du kanske väga medicinens effekter mot eventuella biverkningar.

De flesta läkemedel som används till barn har inte provats ut på barn.

Omsättning i barnets kropp

Barn är inte små vuxna. Barnets kropp omsätter läkemedel olika snabbt i olika åldrar. Hur stor dos och hur ofta läkemedlet ska tas kan därför variera även om man tagit hänsyn till vad barnet väger.

 • Nyfödda och spädbarn upp till sex månaders omsätter ofta läkemedel långsammare än äldre barn och vuxna. Det beror på att barnets organ inte är fullt utvecklade.
 • Barn mellan ett och tre år omsätter i vissa fall läkemedel snabbare än vuxna. Det kan betyda att barnet får en högre dosering per kilo kroppsvikt och dygn än andra åldrar.

Biverkningar

Barn kan få andra biverkningar av läkemedel än vuxna. Det är också svårare att känna igen biverkningarna ju yngre barnet är.

När en läkare skriver ut medicinen

Fråga läkaren så mycket som möjligt om medicinens verkningar och biverkningar. Ge så mycket information du kan om barnets eventuella allergier eller överkänsligheter. Berätta även om barnet äter någon annan medicin.

Ta reda på hur medicinen ska ges. Fråga om det går bra att krossa tabletten eller om medicinen finns i flytande form om ditt barn har svårt att svälja tabletter hela.

När du hämtar ut medicinen på apoteket får du ett informationsblad om medicinen. Läs igenom informationen innan du börjar använda medicinen.

Receptfria mediciner

När du köper receptfria mediciner på apoteket kan du fråga apotekspersonalen om råd. Ge så mycket information du kan om barnets eventuella allergier eller överkänsligheter. Du kan även läsa om medicinen i de informationsblad som följer med.

Om du känner dig osäker kan du ringa vårdcentralen eller skolsköterskan för mer information.

Naturläkemedel

Naturläkemedel rekommenderas inte till barn eftersom dess verkningar och biverkningar inte är vetenskapligt bevisade. Du kan få mer information om naturläkemedel på apoteket eller om du ringer en läkare.

Hur du hanterar läkemedel

 • Förvara all medicin utom räckhåll för barn.
 • Följ läkarens dosering av medicinen noga eftersom läkaren kan bestämma annan användning och dosering än vad som står på förpackningen.
 • Ge inte ditt barn någon annans medicin.
 • Ge aldrig medicin du fått på recept, till någon annan.
 • Undvik naturläkemedel då de ej är ordentligt testade.
 • Vissa mediciner kan påverka andra. Tala därför om för läkaren om ditt barn tar flera mediciner samtidigt.
 • Förvara mediciner i förpackningen.
 • Förvara mediciner torrt och i rumstemperatur om det inte står annat på förpackningen.
 • Använd inte för gammal medicin - kontrollera utgångsdatum på förpackningen. Många mediciner går att använda efter utgångsdatum, men hör med din läkare innan du använder gammal medicin.
 • Lämna överbliven och för gammal medicin till apotek.
 • Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen om ditt barn fått i sig fel eller för stora mängder läkemedel.

När du ger medicin

Följ den rekommenderade dosen. Om den inte verkar hjälpa bör du kontakta en läkare innan du ökar dosen. Ge aldrig medicin till någon annan än den som fått medicinen utskriven. Förklara för ditt barn hur man ska använda medicinen så att barnet vet, om det är någon annan än du som ger medicinen.

Det kan vara lättare för barnet att svälja hela tabletter ihop med trögflytande fruktyoghurt med fruktbitar, än med vatten eller saft.

Till barn som har svårt att svälja tabletter kan du krossa tabletten och strö lite socker över. Om medicinen smakar illa kan du dölja smaken med svartvinbärssaft, lingonsylt, ketchup eller något annat med mycket smak.

Även en del större barn kan ha mycket svårt att svälja tabletter, även krossade. Då kan det vara bra med flytande medicin, droppar eller stolpiller. Brustabletter kan läggas i ett glas saft för att smaka godare.

Ta reda på om de aktuella tabletterna går att krossa. Vissa tabletter som krossas kan bli verkningslösa.

Fråga om råd

Du kan dygnet runt fråga om råd. .

Du kan även dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet genom att logga in på Mina vårdkontakter och få ett personligt svar inom två timmar.

På andra språk

 • För råd på arabiska, ring 08-528 528 38.
 • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska, ring 08-528 528 96.

Sök vård

Kontakta läkare om barnet inte blir bättre av medicinen eller om barnet till och med blir sämre.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du genom att söka under Hitta vård och omsorg upptill på sidan. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid via internet. till höger.

Läs mer

Läs mer genom att klicka på länkarna uppe till höger.