Under det första halvåret har barnet ett visst skydd mot infektioner eftersom antikroppar förts över från mamman till barnet. Dessa ger ett skydd i ungefär sex månader.

Barn som ammas får dessutom antikroppar och andra skyddande ämnen från mammans mjölk, men nyfödda är ändå känsliga för infektioner.

Det är bra att inte låta ditt barn träffa vuxna eller andra barn som är sjuka den första tiden. Om barnet ändå blir sjukt bör du i första hand undvika att ge medicin.

Ibland är det dock nödvändigt att ge medicin. Då kan det vara svårt att veta hur ofta eller hur mycket medicin man bör ge. Barn omvandlar och bryter ofta ner läkemedel mer eller mindre effektivt jämfört med vuxna. Ibland är barn mer och ibland mindre känsliga för läkemedel.

Vilka läkemedel kan jag ge?

Läkare skriver bara ut medicin som är lämplig för ditt barn. Det är viktigt att du följer läkarens råd eftersom läkaren kan bestämma att medicinen ska tas på ett annat sätt eller med annan dosering än vad som står förtryckt på förpackningen. Det finns även receptfria läkemedel som är lämpliga för barn. Det är alltid bra att fråga din BVC-sköterska innan du ger ditt barn en ny medicin.

Naturläkemedel

Naturläkemedel rekommenderas inte till barn eftersom dess verkningar och biverkningar inte är vetenskapligt bevisade. Du kan få mer information om naturläkemedel på apoteket eller av din läkare.

Svårt att ge medicin

Ibland kan det vara svårt att ge barnet medicin. De är vana vid bröstmjölken eller de puréer de fått vänja sig vid och läkemedlet kan smaka annorlunda eller illa. Spädbarn och små barn bör få flytande medicin. En doseringsspruta gör det enklare. Dessa kan du hämta på apoteket. Spruta långt bak i munnen nära kinden. Gå inte längst bak i svalget eller halsen eftersom barnet får kräkkänslor och det känns obehagligt. Blanda inte ut läkemedlet med bröstmjölken eller purén. Om barnet inte tycker om smaken kan den börja tycka illa om maten också och det kan bli svårt att få barnet att äta framöver. När barnet bli lite äldre kan det däremot vara bra att ge medicin i juicer med stark smak som svartvinbär eller lingon som döljer den illasmakande medicinen.

Om barnet kräks upp medicinen

Det kan ibland vara svårt att få barnet att behålla medicinen. Vänta då en kort stund och försök igen med en ny dos. Om det inte lyckas bör du kontakta läkaren igen. Det kan till exempel bero på att smaken är för stark. Då kan ni få samma medicin som droppar, som stolpiller eller medicin med en annan smak.

Hur du hanterar läkemedel

 • Förvara all medicin utom räckhåll för barn.
 • Följ läkarens dosering av medicinen noga eftersom läkaren kan bestämma annan användning och dosering än vad som står på förpackningen.
 • Ge inte ditt barn någon annans medicin.
 • Ge aldrig medicin du fått på recept till någon annan.
 • Ge inte naturläkemedel eftersom de inte är ordentligt testade.
 • Vissa mediciner kan påverka andra. Tala därför om för läkaren om ditt barn tar flera mediciner samtidigt. Även naturläkemedel kan påverka.
 • Förvara mediciner i förpackningen.
 • Förvara mediciner torrt och i rumstemperatur om inte annat står på förpackningen.
 • Använd inte för gammal medicin - kontrollera utgångsdatum på förpackningen.
 • Lämna överbliven och för gammal medicin till apotek.
 • Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen om ditt barn fått i sig för stora mängder läkemedel.

Fråga om råd

Är du osäker om ett läkemedel kan du ringa Vårdomsorg på telefon dygnet runt, sju dagar i veckan, . Du kan också fråga din BVC-sjuksköterska eller läkare, läsa på etiketten, söka i FASS eller fråga på apoteket. Kontakta läkare om barnet inte blir bättre av medicinen eller om barnet till och med blivit sämre.
Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du genom att söka under Hitta vård och omsorg upptill på sidan.

Läs mer

Läs mer genom att klicka på länkarna uppe till höger.