En del läkemedel kan påverka din reaktionsförmåga och ditt omdöme så mycket att du kan bli en trafikfara om du kör bil. Läs informationen som följer med läkemedlet eller fråga din läkare. Du är själv ansvarig för att bedöma ditt tillstånd. Undvik att köra bil om du är det minsta tveksam.

När du börjar använda ett nytt läkemedel bör du alltid läsa igenom informationen som följer med i förpackningen. Du bör även fråga din läkare om det är lämpligt med bilkörning när du tar läkemedlet. Var uppmärksam på hur din egen kropp reagerar på läkemedlet. Du är själv ansvarig för att avgöra om du klarar av att köra bil och andra fordon eller hantera maskiner.

Känn efter hur du mår

Samma läkemedel kan påverka olika människor på skilda sätt. Det går inte att säga säkert vilka läkemedel som påverkar just din körförmåga. Ofta påverkas du mest i början av en behandling.

Det kan också vara så att kombination av flera läkemedel påverkar din körförmåga mer än läkemedlen var för sig. Ibland är det inte heller läkemedlet utan sjukdomen i sig som påverkar din körförmåga. Om du äter läkemedel bör du därför alltid känna efter hur du mår innan du kör bil.

När bör du undvika att köra bil?

Du bör undvika att köra bil om ett läkemedel gjort att

  • du känner dig trött eller yr
  • du reagerar långsammare än vanligt
  • vardagssaker känns besvärligare än de brukar, till exempel att laga mat eller öppna förpackningar
  • din syn eller hörsel har påverkats
  • du har svårt att följa med i samtal
  • andra tycker att ditt omdöme försämrats.

Naturläkemedel

Även vissa naturläkemedel kan påverka din reaktion och körförmåga. Läs information om naturläkemedlet noga och prata med den som säljer läkemedlet till dig.

Sömnmedel

Vissa sömnmedel kan finnas kvar i kroppen på morgonen efter att du har tagit det. Var uppmärksam på hur din kropp reagerar och undvik att ta bilen om du känner dig trött eller oskärpt.

Läkemedel och alkohol

Kör aldrig bil när du har druckit alkohol. Vid läkemedelsanvändning kan även en liten mängd alkohol vara skadligt.

Fråga om råd

Du kan dygnet runt via internet ta reda på adresser och telefonnummer till vården eller ställa frågor till en sjuksköterska. Du får ett personligt svar inom två timmar genom att logga in på Mina vårdkontakter. Här får alla som frågar svar och du kan se vem som är din husläkare.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan också tala om vem som är din husläkare.

På andra språk

  • För råd på arabiska ring 08-528 528 38.
  • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska ring 08-528 528 96.

Sök vård

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du genom att söka under Hitta vård och omsorg upptill på sidan. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid via internet. till höger.

Läs mer

Läs mer i menyn till vänster eller genom att klicka på länkarna uppe till höger.