Det är bra att veta vilka regler som gäller om du använder läkemedel och ska resa utomlands eller kommer hem med ett läkemedel som du har köpt i utlandet. Reglerna varierar beroende på om du kommer resande eller beställer läkemedlet via post. Prata med din läkare eller apoteket innan du reser iväg eller beställer hem.

Alla länder har olika regler när det gäller införsel av läkemedel. Om du undrar vilka regler som gäller för det land du ska resa till kan du kontakta landets ambassad i Sverige.

Införsel av läkemedel för privat bruk

Det finns olika regler för införsel av läkemedel beroende på om du kommer resande eller beställer läkemedlet via post. Reglerna skiljer sig också beroende på om införseln är från ett EU/EES-land eller inte.

För narkotikaklassade läkemedel gäller särskilda regler.

Som resande från ett EU/EES-land får du vid varje inresa till Sverige föra in läkemedel för personligt bruk motsvarande högst ett års förbrukning. Om du reser från ett land utanför EU/EES får du föra in läkemedel för personligt bruk motsvarande tre månaders förbrukning.

Läkemedel beställda per post

Du får beställa läkemedel för personligt bruk från apotek eller motsvarande i ett annat EU/EES-land. Du kan beställa upp till ett års förbrukning. Läkemedlet måste vara godkänt både i Sverige och i det land som du beställer från. Det måste även vara köpt på apotek eller motsvarande.

Om läkemedlet är receptbelagt i något av länderna måste det vara utskrivet av en behörig förskrivare inom EU/ESS.

Du får inte föra in läkemedel från länder utanför EU/EES via post. I särskilda fall kan Läkemedelsverket dock bevilja dispens från detta förbud.

Du måste själv kunna visa att kraven är uppfyllda. Du kan till exempel visa att läkemedlet är för personligt bruk genom att visa att det är försett med en apoteksetikett med ditt namn.

Resa med narkotikaklassade läkemedel

Om du vill veta ifall ditt läkemedel är narkotikaklassat kan du fråga på ett apotek eller titta på Läkemedelsverkets förteckning över narkotikaklassade läkemedel. Narkotikaklassningen kan skilja sig åt mellan medlemsländerna.

Eftersom det är klassningen i det Schengenland som du ska besöka som avgör om intyg behövs, kan det finnas anledning att kontakta det landets ambassad om du är osäker.

 • Har du läkemedel som är narkotikaklassade måste du ha ett så kallat Schengenintyg. Intyget kan du få utskrivet på apoteket. Du måste ta med recept eller läkemedelsförpackning med apoteksetikett och pass (eller annan legitimationshandling vid resa inom Norden) för att få intyget.
  Intyget gäller 30 dagar. Om du ska vara bortrest längre måste du kontakta en läkare i besökslandet för nytt recept. Du kan även undersöka om besökslandets apotek expedierar svenska recept för narkotikaklassade läkemedel.
 • Om du hämtar ut ny medicin i besökslandet måste du kontrollera vilka regler som gäller för narkotikaklassade läkemedel vid inresa till Sverige.
 • Om du reser från ett land som är med i Schengensamarbetet, och har ett så kallat Schengenintyg, är det möjligt att föra in narkotikaklassade läkemedel i klass II, III, IV och V i en mängd som motsvarar högst 30 dagars förbrukning.
 • Om du reser från ett land som inte deltar i Schengensamarbetet får du föra in narkotikaklassade läkemedel i klass II och III för högst fem dagars förbrukning samt narkotikaklassade läkemedel i klass IV och V för högst tre veckors förbrukning.

Narkotikaklassade läkemedel får inte tas in i Sverige via post. Läkemedelsverket kan inte ge dispens från detta förbud.

Kosttillskott och naturprodukter

Många kanske inte tänker på att vissa kosttillskott och naturläkemedel också är läkemedel. Reglerna om införsel av läkemedel gör ingen skillnad på om varan är tillverkad på syntetisk väg eller innehåller rena naturprodukter.

Detta kan innebära att en produkt som säljs i affär i Sverige eller en vara du köpt i affär utomlands kan bli stoppad i tullen vid införsel. Även vissa bantningspreparat klassas som läkemedel. Prata med din läkare eller apoteket innan du reser för att för att se om den produkt du använder är klassad som läkemedel.

Om dina läkemedel blir stoppade i tullen

Om du har beställt läkemedel via post och ditt paket har blivit stoppat i tullen måste du skicka en dispensansökan till läkemedelsverket. Du kan även skicka in en ansökan i förväg. Dispensansökan måste göras skriftligen. Du kan skicka den via post, e-post eller fax.

Följande måste finnas med i ansökan:

 1. En beskrivning av vad som hänt.
 2. Uppgifter om vilka mediciner som finns i paketet och i vilka mängder.
 3. En motivering till varför du anser att du bör beviljas dispens.
 4. Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.
 5. Uppgift om vem som levererat den aktuella försändelsen (Posten, Fed Ex, Danzas ASG eller annan) och var den nu befinner sig.
 6. Kopia på eventuellt brev från Arlanda Postterminal eller alternativt ankomstnummer eller referensnummer hos posten eller leverantören.

Läkemedelsverket kontaktar tullen och speditören och begär information om läkemedlet i paketet. Sedan bedömer Läkemedelsverket om paketet innehåller läkemedel enligt definitionen i läkemedelslagen.