Många människor, framför allt äldre, använder ofta för många läkemedel. Förutom att risken för biverkningar ökar, kan läkemedlen ta ut effekten av varandra eller vara skadliga tillsammans. Ju fler läkemedel du tar samtidigt ju större blir växelverkan mellan dem. Det kan därför vara bra om du pratar med din läkare om det är något läkemedel du kan sluta ta när du börjar med ett nytt. Sluta dock inte att ta dem utan att först ha diskuterat med läkaren. Med hjälp av en läkemedelsförteckning eller läkemedelsprofil kan du och dina vårdgivare lättare hålla reda på dina mediciner.

Alla vet vi att kroppen förändras när vi blir äldre. Vi blir inte bara sjukare, vi blir också mer känsliga för olika läkemedel. Därför är det extra viktigt att utvärdera både positiva och negativa effekter av läkemedlen.

För att få en så bra läkemedelsbehandling som möjligt är det nödvändigt att du vet vad medicinerna ska användas till och hur du märker att de fungerar.

Gå igenom med din läkare

Vissa problem försvinner av sig själva och då är det onödigt att äta mediciner för dem. Ibland kan det också av misstag vara så att två mediciner har ordinerats för samma sak. Sluta dock aldrig självmant med ett läkemedel. Försök i stället att tala med din läkare så att ni regelbundet går igenom dina läkemedel. Ta samtidigt upp nytillkomna eller försvunna symtom samt misstänkta biverkningar.

Många patienter får läkemedel utskrivna av flera olika läkare. Då kan det vara bra att ha en läkemedelslista. Den ska innehålla alla dina receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel. Där kan du också skriva upp varför du använder läkemedlen och hur länge du ska göra det.

Läkemedelsförteckning

På apoteket samlas sedan den 1 juli 2005 uppgifter om alla receptbelagda läkemedel som du hämtat ut. Den här så kallade läkemedelsförteckningen kan du få tillgång till via internet. Klicka på Apoteket till höger.

Läkemedelsförteckningen innehåller ditt namn och personnummer plus uppgifter om inköpsdag, vara, mängd och dosering. Alla uppgifter raderas 15 månader efter registreringen.

För att komma åt uppgifterna behöver du en e-legitimation. Du kan få hjälp att skaffa en sådan via din bank eller Telia.

Läkemedelsprofil

På över 80 apotek kan du också upprätta en personlig läkemedelsprofil med uppgifter om dina läkemedel som du själv lämnar in.

Profilen uppdateras vid varje apoteksbesök. Det är du själv som äger informationen och du bestämmer vilka som får ta del av den. Till exempel kan du ge sjukvårds- eller apotekspersonal tillgång till listan över dina mediciner. Då blir det lättare för er att tillsammans följa upp behandlingen.

Du kan alltid få en aktuell utskrift av läkemedelslistan som du kan ta med dig till din läkare eller vårdcentral. Du kan när som helst bestämma om något eller allt ska tas bort.

Provförpackning

Ibland händer det att du provar en ny medicin, som inte fungerar så bra för just dig. När du slutar med den blir det mycket läkemedel över. Fråga därför din läkare om du kan få en provförpackning nästa gång. Det blir både billigare och mer miljövänligt.

Även om du själv tycker att du har för många läkemedel eller att någon inte fungerar ska du aldrig sluta med dem på eget initiativ. Det finns då en risk att sjukdomen kommer tillbaka eller till och med förvärras, till exempel om du skulle sluta med antibiotika. Vissa läkemedel, som antidepressiva, måste tas i minskade doser över en längre tid.

Ett läkarbesök eller ett besök på apoteket innebär ofta mycket information. Det är bra, men det kan vara svårt att komma ihåg allt. Ta gärna sällskap av en anhörig eller vän.

Fråga om råd

Om du är osäker på hur du ska göra kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet. Du får ett personligt svar inom två timmar genom att logga in på Mina vårdkontakter. Här får alla som frågar svar och du kan se vem som är din husläkare.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan också tala om vem som är din husläkare.

På andra språk

  • För råd på arabiska, ring 08-528 528 38.
  • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska, ring 08-528 528 96.

Sök vård

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du genom att söka under Hitta vård och omsorg upptill på sidan. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid via internet. till höger.

Läs mer

Läs mer i menyn till vänster eller genom att klicka på länkarna uppe till höger.