Nya influensan A(H1N1), allmänt kallad svininfluensan, orsakas av en ny virusvariant som de flesta av oss saknar motståndskraft mot. Hittills är det framför allt yngre personer som har insjuknat. De flesta har blivit lindrigt sjuka. Av dem som behövt sjukhusvård på grund av svininfluensan har majoriteten varit under 40 år - de flesta barn.

Nytt virus

Svininfluensan orsakas av en ny virusvariant. Det aktuella influensaviruset är en blandning av virus som kan drabba svin, fågel och människa. Benämningen svininfluensa är egentligen felaktig, eftersom viruset huvudsakligen smittar mellan människor. Eftersom det är en ny typ av influensa saknar de flesta motståndskraft mot den och många riskerar att bli sjuka.

Vilka drabbas?

Människor i alla åldrar kan drabbas av svininfluensan, men hittills är det framför allt personer under 30 år som har insjuknat, medan äldre personer har drabbats i mindre utsträckning. Studier av immunförsvaret hos äldre människor tyder på att de har varit utsatta för en släkting till viruset och därför kan ha en viss motståndskraft. Att så många yngre, i övrigt friska personer har insjuknat kan bero på att de aldrig tidigare har drabbats av något influensavirus.

De flesta som insjuknat i svininfluensan har blivit lindrigt sjuka. Men det har också hänt att i övrigt friska människor blivit allvarligt sjuka och behövt vårdas på sjukhus. Majoriteten av dem som vårdats på sjukhus på grund av svininfluensan har varit under 40 år – de flesta barn.

Spridning

Smittan upptäcktes först i USA och Mexiko. I och med att svininfluensan snabbt fick fäste i stora delar av världen klassades den i juni 2009 som pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO. En pandemi är en epidemi som finns på flera kontinenter och smittar lätt mellan människor.