Du som har planerat att vaccinera dig mot både svininfluensan och den årliga influensan kan nu göra det samtidigt.

Vaccinet mot den årliga influensan kan ges samtidigt med vaccinet mot den nya influensan A(H1N1), allmänt kallad svininfluensan. Det har Läkemedelsverket kommit fram till.

Resultat från en studie som just nu pågår i Sverige visar att effekten av vaccinerna inte blir sämre av att de ges samtidigt. Det blir heller ingen skillnad i biverkningar.

De båda vaccinerna kan ges samtidigt till personer i alla åldrar.