Svininfluensan, som den nya influensan A(H1N1) allmänt kallas, orsakas av en virusvariant som de flesta av oss saknade motståndskraft mot innan den drabbade världen som en pandemi 2009. Framför allt har yngre personer smittats av viruset. Symtomen är desamma som vanlig influensa, som till exempel feber och muskel- och ledvärk. De flesta blir bara lindrigt sjuka.

Svininfluensan kan drabba människor i alla åldrar och de första åren var det framför allt personer under 30 år som insjuknade. Att så många yngre, i övrigt friska, personer blev sjuka berodde på att de aldrig tidigare hade drabbats av något liknande influensavirus.

De flesta som insjuknat i svininfluensan blev lindrigt sjuka. Men det har också hänt att i övrigt friska människor blivit allvarligt sjuka och behövt vårdas på sjukhus.

Benämningen svininfluensa är egentligen felaktig, eftersom viruset huvudsakligen smittar mellan människor.

Sjukdomen klassades som en pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO, under perioden april 2009 till augusti 2010. Efter pandemin har svininfluensaviruset kommit tillbaka lite grann varje vinter och kan nu betraktas som ett av flera olika säsongsinfluensavirus.

Under säsongen 2010/2011 och 2011/2012 var det mycket få fall av svininfluensan. Det berodde på att så många svenskar var immuna efter att ha haft sjukdomen eller att de var vaccinerade. I säsongsinfluensan 2012/2013 har dock antalet anmälda fall ökat. Det är möjligt att vaccinationsskyddet från 2009 sjönk så pass mycket att många blev mottagliga för att bli infekterade med svininfluensan. Men risken för att sjukdomen ska bryta ut i en omfattande epidemi i Sverige är liten.

Symtom på svininfluensa

Symtomen på svininfluensa är i stort sett desamma som vid Mina vårdkontakter.

Behandling

Läkemedel

Antivirusläkemedel mot svininfluensan ges främst till svårt sjuka eller personer som riskerar att bli svårt sjuka. Läkemedlen måste ges kort efter att sjukdomen brutit ut för att ha någon effekt. De kan också ges i förebyggande syfte.

Det är viktigt att antivirusläkemedel inte används i onödan eftersom viruset kan bli motståndskraftigt mot läkemedel på samma sätt som vissa bakterier har blivit resistenta mot antibiotika.