Influensa är en mycket smittsam virusinfektion och varje år kommer en ny sorts influensa. Om du fått influensa ett år kan du alltså få det igen året därpå.

Du som väntar barn, är äldre (född 1947 eller tidigare) eller har vissa kroniska sjukdomar riskerar att bli svårt sjuk i influensa. Därför erbjuds alla i dessa grupper gratis vaccination mot influensan.

De kroniska sjukdomarna är:

  • kronisk hjärt- eller lungsjukdom, inklusive astma
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • svårinställd diabetes
  • kraftig övervikt eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen.

Både barn och vuxna med någon av dessa kroniska sjukdomar bör vaccinera sig. Dessutom bör också barn med flerfunktionshinder vaccinera sig. Barn kan vaccineras från sex månaders ålder.

Alla, utom gravida, erbjuds också gratis vaccination mot lunginflammation (pneumokockinfektion).

Du kan vaccinera dig på valfri vårdcentral/husläkarmottagning eller vaccinationsmottagning.

Glöm inte att ta med legitimation.

Erbjudandet om gratis vaccination för dig som tillhör någon av dessa grupper gäller 22 oktober – 28 februari 2013. För gravida gäller erbjudandet till influensaperioden är över.