Läkemedelsverket rekommenderar nu att även barn mellan 6 månader och 3 år som inte tillhör någon riskgrupp vaccineras mot den nya influensan A(H1N1), allmänt kallad svininfluensan.

Barn i åldrarna 6 månader till 3 år har hittills bara vaccinerats om de tillhört någon av riskgrupperna.

Men nu rekommenderar Läkemedelsverket att alla barn i den åldersgruppen vaccineras mot svininfluensan.

En ny studie av barn under 3 år samt erfarenheterna från vaccineringen av barn visar att vaccinet ger även de yngre barnen ett bra skydd mot influensan. Det förekommer heller inga andra biverkningar än hos äldre barn.

Barn vaccineras med två halva doser. Det ska gå minst tre veckor mellan vaccinationstilllfällena. Just nu pågår vaccineringen av barn från 3 till och med 5 år på barnavårdscentraler eller vårdcentraler. Även skolbarnen vaccineras, antingen av skolhälsovården eller på vårdcentralen.