Nu får alla som vill vaccinera sig mot nya influensan A(H1N1), allmänt kallad svininfluensan. Men på grund av försenade vaccinleveranser råder fortfarande stor brist på vaccin. Därför prioriteras barn och ungdomar, gravida och riskgrupper.

Även denna vecka prioriteras vaccineringen av barn och ungdomar, gravida och riskgrupper. Samtidigt får nu alla som bor eller vistas en längre tid i Stockholms län vaccinera sig gratis mot svininfluensan.

Men då leveranserna av vaccinet flera gånger blivit försenade råder stor brist på vaccin i länet. Det betyder att många av dem som vill vaccinera sig kommer att få vänta till senare i december.

Stockholms läns landsting har beställt tillräckligt med vaccin för att alla som vill ska kunna vaccinera sig mot svininfluensan.