Du som är 65 år eller äldre, är gravid eller har en kronisk sjukdom bör varje år vaccinera dig mot den årliga säsongsinfluensan.

  • När? Vaccinationskampanjen för influensasäsongen 2012/2013 tog slut i slutet av februari 2013. Under hösten 2013 kommer en ny kampanj att starta igen för influensasäsongen 2013/2014.
  • Var? På vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.
  • Vad kostar det? Vaccinet är gratis under vaccinationskampanjen för dig som tillhör en riskgrupp.

Här kan du läsa mer om vaccination mot influensa och lunginflammation.