Vårdval Stockholm är en kvalitetsstämpel som visar att mottagningen uppfyller vissa krav. Vårdval Stockholm gör också att vården blir mer likvärdig, i och med att det krävs att man uppfyller vissa kvalitetskrav för att få vara en del av Vårdval stockholm.

Vårdval Stockholm utökas hela tiden och i framtiden kommer du att kunna välja fler typer av vård än i dag.

Läs mer om de olika vårdtyperna som ingår Vårdval Stockholm:

  • Öron-, näs- och halsmottagning