Du som bor i Stockholms län kan i de flesta fall själv välja var i länet och hos vilken vårdgivare du vill söka vård. Valfriheten gäller både landstingsdriven vård och vård som drivs i privat regi som är offentligt finansierad. Tack vare valfriheten kan du välja en vårdgivare som passar just dig och dina behov.

Hur väljer jag?

Vårdcentral/husläkarmottagning och barnavårdscentral väljer du enklast genom Vårdomsorgs e-tjänst andra språk än svenska.