Du som bor i Stockholms län och behöver specialiserad ögonsjukvård kan själv välja hos vilken vårdgivare du ska få vård. Du väljer mellan de mottagningar som blivit godkända av Stockholms läns landsting.

När och hur väljer jag?

Du kan antingen vända dig direkt till en ögonmottagning, eller så skickar din läkare en remiss till en mottagning som du väljer, om han eller hon konstaterat att du behöver ögonsjukvård.

Oavsett om du kontaktar en mottagning själv eller om din läkare skickar en remiss kan du ta reda på mer om de olika mottagningarna innan du väljer. Du kan också be din läkare om hjälp.

Under länken väntetider ser du vilken kötid de olika mottagningarna har. Om ingen kötid finns registrerad kan det bero på att kliniken är nystartad.

Var ges ögonsjukvården?

Den specialiserade ögonsjukvården ges på mottagningar och sjukhus som Stockholms läns landsting har godkänt.