Du som bor i Stockholms län och behöver specialiserad sjukgymnastik kan själv välja vilken sjukgymnast du ska gå till. Du kan, beroende på dina besvär, välja sjukgymnast inom 13 olika specialistområden. Det gör det lättare för dig att hitta rätt form av sjukgymnastik.

När och hur väljer jag

Du kan antingen vända dig direkt till en specialiserad sjukgymnast, eller så skickar din läkare en sjukgymnastik kan du se alla sjukgymnaster, oavsett inriktning, som du kan välja mellan.

Sjukgymnastik bygger på ett samarbete mellan dig och sjukgymnasten. Utifrån dina förutsättningar, din funktion, dina behov och vad du behöver uppnå utformar sjukgymnasten ett behandlingsprogram. Din delaktighet spelar en stor roll för att nå ett så bra resultat som möjligt.