Du som bor i Stockholm län och behöver träffa en öron-, näs- och halsläkare kan själv välja vilken mottagning du ska få vård på. Det behövs ingen remiss för att besöka mottagningen. Du väljer mellan de mottagningar som blivit godkända av Stockholms läns landsting.

När och hur väljer jag?

Du kan vända dig direkt till en öron-, näs- och halsmottagning för att träffa en specialistläkare. Du kan även välja mottagning om din husläkare anser att du behöver specialistvård, han eller hon skickar då en remiss till den öron-, näs- och halsmottagning du väljer. Oavsett om du kontaktar en mottagning själv eller om din läkare skickar en remiss kan du ta reda på mer om de olika mottagningarna innan du väljer.

Under länken logga in på Vårdomsorgs e-tjänst Mina vårdkontakter kan du kan själv boka om eller boka av ett besök. Du kan även förnya recept via Mina vårdkontakter.