Miljöcertifiering och miljödiplomering är en del av landstingets miljöarbete. Ett miljöcertifikat bevisar att vårdgivaren uppfyller högt ställda krav och att de arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan. Mindre mottagningar behöver inte uppfylla samma krav, de kan istället bli miljödiplomerade av landstinget.

Miljöcertifiering

För att bli miljöcertifierad måste vårdgivaren ha ett eget ledningssystem för sitt miljöarbete. Det måste finnas riktlinjer och rutiner som beskriver hur vårdgivaren ska arbeta på kort och lång sikt för att minska sin miljöbelastning. Vårdgivaren ska bland annat:

  • veta hur verksamheten påverkar miljön
  • veta vilka lagar och krav som gäller för miljöarbetet, bland annat krav från landstinget
  • sätta upp mål för vad som ska uppnås och när det ska vara klart
  • planera vem som gör vad
  • ha skriftliga rutiner för det viktigaste miljöarbetet
  • dokumentera vad som gjorts och vad som inte fungerat
  • utveckla personalens kompetens om miljö
  • få miljöarbetet granskat varje år av en extern miljörevisor.

Miljödiplomering

Mindre mottagningar kan ha svårt att uppfylla alla krav för att bli miljöcertifierade. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därför ett särskilt test för miljödiplomering. Det innehåller grundläggande krav och riktlinjer som är anpassade till mindre vårdverksamheter. Om mottagningen uppfyller kriterierna blir den miljödiplomerad.

En del i landstingets miljöarbete

Miljöcertifieringen och diplomeringen är en del i Stockholms läns landsting miljöarbete. Målet är att minska miljöbelastningen och skapa ekologisk hållbar utveckling.

Enligt landstinget ska alla verksamheter vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, en internationell standard för miljöledning. Även EMAS, EU:s standard för miljöcertifiering, kan användas.