Du som bor i Stockholms län och har fått remiss till en logoped kan själv välja vilken logoped i länet du vill gå till. Du väljer bland de logopedmottagningar som har blivit auktoriserade av Stockholms läns landsting.

När och hur väljer jag?

Remiss till en logoped kan du få av din läkare, en sköterska på barnavårdscentralen, skolsköterskan eller en psykolog. När du har fått en remiss kan du på egen hand eller med hjälp av den som har skrivit remissen välja vilken logoped du vill gå till. Olika logopeder arbetar med olika typer av problem, så alla mottagningar är kanske inte aktuella för dig. Kom överens med den som skriver remissen om vart remissen ska skickas.

Genom att klicka på länkarna under Mottagningar kan du se vilka logopedmottagningar som finns att välja mellan.

Var ges vården?

Vården ges på auktoriserade logopedmottagningar i Stockholms län, det vill säga mottagningar som är godkända av Stockholms läns landsting.

Om logopeder

Logopeder utreder, ställer diagnos på och behandlar patienter i alla åldrar som har svårt att kommunicera på grund av störningar i talet, språket eller rösten. Problemen kan bero på sjukdomar, olyckshändelser eller vara medfödda. Logopeder utreder också dyslexi, det vill säga läs- och skrivsvårigheter. Även patienter som har svårt att svälja kan få hjälp av en logoped.