Du som bor i Stockholms län och behöver få en ny knäled men i övrigt är frisk kan själv välja på vilken mottagning i länet du vill få knäprotesoperationen gjord. Du väljer mellan de mottagningar som blivit auktoriserade av Stockholms läns landsting.

När och hur väljer jag?

När din läkare har konstaterat att du behöver en knäprotesoperation kan du ta reda på mer om de olika mottagningar som utför operationen. Du kan också be din läkare om hjälp. Under Mottagningar till höger kan du se vilka du kan välja mellan. Under Väntetider ser du vilken kötid de har. När du har valt en mottagning skickar din läkare remissen dit.

Var utförs knäprotesoperationer?

Knäprotesoperationer utförs på auktoriserade mottagningar i Stockholms län, det vill säga på mottagningar som är godkända av Stockholms läns landsting. För att en mottagning ska bli auktoriserad krävs bland annat att opererande läkare genomför tillräckligt många operationer för att kunna behålla sin yrkesskicklighet.

Om knäledsartros

I våra leder finns brosk som gör att benändarna kan glida mot varandra. Knäledsartros innebär att brosket i knäleden försvagas, tunnas ut eller försvinner. Då nöts benändarna mot varandra och man kan få ont. Risken för att drabbas av artros i knäleden ökar ju äldre man blir. Läs mer genom att klicka på Knäledsartros.