Du som bor i Stockholms län kan själv välja vilken barnmorskemottagning i länet du vill gå till under graviditeten. Du kan också välja var du vill göra din ultraljudsundersökning samt på vilken förlossningsklinik du vill föda ditt barn.

Hur väljer jag barnmorskemottagning?

Du väljer barnmorskemottagning, eller mödravårdscentral som det också kallas, genom att kontakta den mottagning du vill gå till.

Hur väljer jag ultraljudsmottagning?

Du väljer själv till vilken mottagning din barnmorska ska skicka remissen när du besöker barnmorskemottagningen. Undersökningen är frivillig och kostar ingenting. Ultraljudsundersökningen ska alltid vara medicinskt motiverad och det krävs alltid remiss.

Hur väljer jag förlossningsklinik?

Varje barnmorskemottagning samarbetar med minst två förlossningskliniker där du erbjuds en förlossningsplats. Du har alltid rätt att välja en annan förlossningsklinik än dem som din barnmorskemottagning samarbetar med. I Stockholms län finns det sex förlossningskliniker.

Du väljer förlossningsklinik i samråd med din barnmorska när du besöker barnmorskemottagningen, oftast i samband med besöket i graviditetsvecka 25. Barnmorskan planerar in dig på den klinik där du önskar föda ditt barn. Du ska alltså inte själv ringa till förlossningskliniken för att boka en plats. Dit ringer du först när det är dags att föda.

När det är dags att föda

När det är dags att föda kontaktar du den förlossningsklinik som du önskat och där din barnmorska har planerat in dig. Eftersom förlossningar inte går att planera exakt i tid kan det hända att det är fullt på den aktuella förlossningskliniken. Det finns alltså inga garantier för att du får föda på den klinik som du önskat. Om alla platser skulle vara upptagna och kliniken inte kan ta emot dig ansvarar de för att ordna en plats åt dig på en annan förlossningsklinik.