Du som bor i Stockholms län kan själv välja vilken barnavårdscentral i länet du vill gå till med ditt barn. Om du flyttar eller om du inte är nöjd med den barnavårdscentral du har valt kan du byta.

När väljer jag barnavårdscentral?

Det är bra om du väljer barnavårdscentral redan under graviditeten i samband med besöken på barnmorskemottagningen. Då skrivs ditt val in i journalen. Du kan också välja barnavårdscentral när barnet är fött, men då ska du helst kontakta barnavårdscentralen så fort som möjligt efter födseln. Om du vill kan du efter förlossningen få ett hembesök av en sjuksköterska från barnavårdscentralen som kan ge råd och stöd samt informera om barnhälsovården.

Klicka på Barnavårdscentral under Mottagningar till höger för att se vilka du kan välja mellan.

Hur väljer jag barnavårdscentral?

Det finns två sätt att välja barnavårdscentral:

  • på en vårdvalsblankett
  • genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

Valblankett

När barnet är fött får du fylla i en vårdvalsblankett. Det sker ofta vid det första besöket på barnavårdscentralen. Vill du göra ett nytt val kan du skicka eller lämna in en ny blankett på den barnavårdscentral som du önskar byta till. Skriv under med namn och datum.

Valblanketterna hittar du här intill. Det går också bra att hämta en blankett på närmaste barnavårdscentral eller beställa en från .

Mina vårdkontakter

För att kunna använda tjänsten Mina vårdkontakter när du ska välja barnavårdscentral behöver du skaffa ett användarkonto till barnet. Det gör du när barnet har fått sitt personnummer.

Om barnavårdscentraler

Barnavårdscentralen erbjuder hälsokontroller och vaccinationer av barn upp till sex år. På barnavårdscentralen kan du också få råd om allt som rör ditt barns utveckling. När ditt barn är sjukt och behöver vård ska du däremot inte vända dig till barnavårdscentralen, utan till vårdcentralen.