Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, behövs om du är svårt sjuk men hellre vill vårdas hemma än på sjukhus. Det kan till exempel vara om du har en allvarlig kronisk sjukdom eller en obotlig sjukdom. Det är din läkare som bedömer om du kan få ASiH. Bor du i Stockholms län kan du själv välja från vilken enhet ASiH-teamet ska komma från.

ASiH är ett alternativ till att vara inlagd på palliativ vård och målet är att den sista tiden blir så bra och smärtfri som möjligt. Ofta handlar det om att lindra symtomen som uppkommer av sjukdomen eller biverkningarna från behandlingen.

Om du inte längre vill eller kan vårdas hemma kan du få specialiserad palliativ slutenvård. Ditt ASiH-team ser till att du får en sådan vårdplats. Du kan även välja denna vårdform direkt om du inte kan vårdas hemma.