Tolkservice finns på Stockholms läns landstings tolkcentral och erbjuder teckenspråkstolk till döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva personer. Det är något du har rätt till när du besöker hälso- och sjukvården.

Stockholms läns landsting erbjuder tolkservice även hos privata vårdgivare, till exempel läkare, tandläkare och sjukgymnaster, som har avtal med landstinget.

Kontakta Tolkcentralen

Har du hörselsvårigheter vänder du dig till Tolkcentralen. Du kan nå Tolkcentralen via:
taltelefon: 08-406 73 00
texttelefon: 08-406 73 10
fax: 08-406 73 99
e-post: tolkcentralen@sll.se

Vid akut behov av tolk när tolkcentralen är stängd, , om du har texttelefon ringer du via Respons Texttelefon 08-90 160.

Tolkcentralen finns på Norrtullsgatan 14, norra infarten, port H, 113 45 Stockholm.

Annat språk

Tolkcentralen kan i vissa fall hjälpa till att översätta till estniskt, lettiskt, ryskt, polskt, rumänskt, iranskt och thailändskt samt internationellt teckenspråk.