Tandvårdsavgifterna blir lägre med ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget. I prislistan nedan ser du vad du betalar om du får ekonomiskt stöd för så kallad nödvändig tandvård eller tandvård som ett led i sjukdomsbehandling.

Från och med årskiftet 2010 höjdes priserna för tandvårdsbesök. De nya priserna som gäller är:

Besök hos tandhygienist

70 kr

Besök hos allmäntandläkare

150 kr

Besök hos specialisttandläkare

320 kr

Vem har rätt till stöd?

Du har rätt till ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget om du:

  • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funkstionshindrade (LSS)
  • har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg och antingen bor i ett särskilt boende eller får vård och omsorg i hemmet.

Nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård är den tandvård som behövs för att du ska kunna äta vanlig kost. Det kan till exempel vara lagningar, behandling hos tandhygienist eller tandproteser.

För att ha rätt till nödvändig tandvård behöver du ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intyget kan utfärdas av chefer för särskilda boenden och hemtjänstenheter, samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare.

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Ibland kan tandvård ingå som en del i en behandling. Det kan till exempel vara om man fått en skada efter ett epileptiskt anfall eller om man måste vara helt fri från infektion inför en operation.

För att ha rätt till denna tandvård behöver du en remiss från din läkare. I vissa fall krävs även tillstånd från landstinget.

Högkostnadskyddet gäller

Avgifterna för tandvårdsbesöken ingår i högkostnadsskyddet. Läs mer om högkostnadsskydd under länken till höger.

Frågor

Vill du veta om du har rätt till nödvändig tandvård, kontakta personalen på ditt särskilda boende eller hemtjänsten. Du kan även kontakta bistånds- eller LSS-handläggaren i din kommun.

Kontakta din läkare eller tandläkare om det gäller tandvård som led i sjukdomsbehandling.