Vuxna får till stor del bekosta sin egen tandvård själva. En del sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättningar har dock rätt till ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget. Stödet omfattar uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och tandvårdshjälpmedel.

Vem har rätt till stöd?

Du har rätt till ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget om du:

  • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg och antingen bor i särskilt boende eller får vård och omsorg i hemmet.

Om du får en remiss till tandvården från din läkare kan du även få ekonomiskt stöd från landstinget för tandvård som är en del i behandlingen av vissa sjukdomar.

Det här omfattar stödet

Uppsökande verksamhet

Landstingets uppsökande verksamhet innebär att du får personligt besök av en tandläkare eller tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård.

Din omvårdspersonal är med under besöket och får ta del av de råd som ges. De får även utbildning i munvård.

Alla som har rätt till uppsökande verksamhet blir erbjudna besök en gång per år.

Nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård är tandvård som krävs för att du ska kunna äta, till exempel tandproteser.

För att få rätt till nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intyg om tandvårdsstöd kan utfärdas av chefer för särskilda boenden och hemtjänstenheter samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare.

Intyg utfärdade före 1 januari 2009 gäller fram till och med sista december 2009. För tandvårdsstödsintyg utfärdade efter 1 januari 2009 är giltighetstiden i regel 10 år. Undantag finns dock med giltighetstid ner till ett år.

Ibland krävs även tillstånd från landstinget, exempelvis om kostnaden för en behandling är mycket hög.

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Ibland ingår tandvård som en del i behandlingen av en sjukdom. Det kan till exempel handla om tandskador i samband med epileptiska anfall, eller infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp eller behandlingar.

För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården.

I vissa fall krävs även tillstånd från landstinget.

Tandvårdshjälpmedel

Om du inte kan sköta din munhygien själv eller med vanliga hjälpmedel som exempelvis eltandborste och tandborstgrepp kan du ha rätt till att få individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel.

Avgifter

Den uppsökande verksamheten är helt kostnadsfri. För nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel gäller landstingets patientavgifter för tandvård. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet.

Mer information

Vill du veta om du har rätt till uppsökande verksamhet eller nödvändig tandvård, kontakta personalen på ditt särskilda boende eller hemtjänsten. Du kan även kontakta bistånds- eller LSS-handläggaren i din kommun.

Kontakta din läkare eller tandläkare när det gäller tandvård som led i sjukdomsbehandling och tandvårdshjälpmedel.