Stockholms läns landsting förvaltar cirka 160 stiftelser. Kuratorn eller fondhandläggaren vid respektive sjukhus eller vårdcentral kan tala om vilka förutsättningar som gäller för att få söka bidrag från dessa stiftelser.

Varje år delas pengar ut från de stiftelser som Stockholms läns landsting förvaltar. Förutom medel till forskning och utbildning finns det bidrag att söka för patienter med olika sjukdomar.

Vem kan söka medel från stiftelserna?

I allmänhet gäller att den sökande ska vara eller har varit patient vid något sjukhus eller någon vårdcentral inom Stockholms län.

Många stiftelser är knutna till ett visst sjukhus. Det betyder att man får eller har fått behandling till exempel vid Södersjukhuset eller Karolinska universitetssjukhuset. Från dessa stiftelser kan alltså endast personer som är eller har varit patient söka bidrag. Det finns även stiftelser som inte är knutna till ett visst sjukhus.

För alla stiftelser som delar ut bidrag till patienter gäller att den sökande är behövande. I detta sammanhang är behövande ett ekonomiskt begrepp. Den tolkning av begreppet behövande som skattemyndigheterna gör är att den sökande bör ha låg inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.

Vidare gäller att den sökande är bosatt och mantalsskriven inom Stockholms län. För vissa stiftelser gäller att den sökande är bosatt inom Stockholm stad eller ibland också i en särskild församling inom Stockholm stad.

Beskrivning av stiftelserna

Alla stiftelser finns redovisade till höger under de sjukhus till vilka de hör. Stiftelser som delar ut bidrag till patienter där stiftelsen inte är knuten till ett visst sjukhus redovisas under rubriken ”Stockholms läns sjukvårdsområde”.

För varje stiftelse redovisas de bestämmelser som gäller för utbetalning av bidrag från den enskilda stiftelsen.

Så ansöker man om bidrag

För samtliga stiftelser gäller att det är kuratorn eller fondhandläggaren vid sjukhuset eller vårdcentralen som är kontaktperson för stiftelserna och den man ska kontakta för att kunna söka bidrag.

Kuratorn/fondhandläggaren talar om vilka uppgifter som ska redovisas i ansökan. Det är också kuratorn/fondhandläggaren som har ansökningsblanketter och som tar emot ansökan och ser till att den behandlas.

Läs mer

Andra stiftelser som särskilt vänder sig till personer med funktionsnedsättningar kan du hitta uppgifter om på Handikappupplysningens webbplats. Se länkar till höger.