Alla har rätt att få information som går att förstå. Om du inte talar eller förstår det svenska språket har du därför rätt till en språktolk när du besöker sjukvården, tandvården eller vid dina kontakter med kommunen. Det kostar ingenting för dig.

Vårdgivaren eller handläggare på kommunen bokar språktolk

Det är alltid vårdgivaren eller handläggaren på kommunen som bokar tolk. Du eller ditt ombud kan säga till att du behöver tolk redan när du bokar tid för besöket, så ordnar personalen så att det finns en tolk när du kommer.

Stockholms läns landsting

För att vara säker på att tolkningen utförs på rätt sätt använder Stockholms läns landsting bara godkända språktolkar. Tolkarna kan ha olika kvalifikationer, godkända tolkar, auktoriserade tolkar och särskilt sjukvårdsauktoriserade tolkar. Antalet tolkar är dock begränsat och särskilt bland auktoriserade och sjukvårdsauktoriserade tolkar.

Du har möjlighet att önska:

  • vilka kvalifikationer tolken ska ha
  • att få en namngiven tolk
  • om det ska vara en kvinna eller en man.

Så går det till

Det blir allt vanligare att tolken finns med per telefon, där är tillgängligheten också som störst. Tolken kan också vara med under besöket, så kallad kontakttolkning, eller så kan tolkningen ske i grupp.

Praktiska råd till dig som behöver språktolk

Använd inte barn som tolk, det är inte rätt att lägga ett så stort ansvar på en minderårig. En professionell tolk har gett löfte om tystnadsplikt. Andra personer som släkt, vänner och bekanta har inte tystnadsplikt.

När du använder språktolk kan samtalet ta längre tid än vanligt. Tänk på att uttrycka dig så tydligt som möjligt.

Språktolkens uppgift

  • Språktolken gör endast muntliga översättningar.
  • Tolkens uppgift är att tolka mellan dig och till exempel läkaren. Han eller hon varken får eller hinner hjälpa till med något annat än själva tolkningen.
  • Tolken är opartisk och företräder inte någon av er.
  • Han eller hon får inte uttrycka några egna åsikter.
  • Alla språktolkar har tystnadsplikt.