Sjukförsäkringen finns för att ersätta dig ekonomiskt när du är sjuk och inte kan arbeta. De första 14 dagarna betalar arbetsgivaren i regel sjuklön. Sedan tar Försäkringskassan över och betalar sjukpenning. Den summa du får bestäms av din SGI – sjukpenninggrundande inkomst.

När du blir sjuk eller skadad ska du sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Den första dagen får du ingen ersättning. Det kallas karensdag. Därefter betalar arbetsgivaren sjuklön, från din andra sjukdag och fram till dag 14. Sjuklönen är 80 procent av din vanliga lön.

Sjukpenning

Om du är sjuk mer än 14 dagar betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. Först gör Försäkringskassan en bedömning av om du har rätt till sjukpenning. Har du rätt till sjukpenning betalas den ut i högst 364 dagar. Detta gäller under en 15-månadersperiod.

Om du fortfarande inte kan arbeta efter ett år ansöker du om förlängd sjukpenning. Ersättningen för förlängd sjukpenning är cirka 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst och betalas ut i högst 550 dagar.

Kontakta handläggare

Kom ihåg att alltid kontakta en handläggare på Försäkringskassan för att få exakta uppgifter om ditt ärende. Handläggaren kan berättar hur många dagar du har rätt till och till vilka nivåer.

Räkna ut din sjukpenning

Sjukpenningen, alltså den ersättning som Försäkringskassan betalar ut efter dag 14, är ungefär 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst – SGI. Din SGI bestäms av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga inkomst. Den högsta SGI du kan få ersättning för är 7,5 prisbasbelopp. För 2009 är det högsta beloppet 321 000 kronor per år.

Du kan själv räkna ut din dagersättning. Om vi utgår från att lönen är 18 000 i månaden blir dagersättningen 18 000 x 12 x 0,97 x 0,80 / 365 = 459 kronor per dag.

  • 18 000 = månadslön
  • 12 = månader på ett år
  • 0,97 = faktor för att räkna ner SGI
  • 0,80 = 80 procent av din SGI
  • 365 = antal dagar per år

För dig utan anställning

Du kan få sjukpenning även om du saknar anställning eller inte är berättigad till sjuklön. Då ska du vara arbetslös och ha anmält dig hos arbetsförmedlingen, vara egen företagare, vara uppdragstagare, föräldraledig eller ledig med havandeskapspenning.

För dig som inte tillhör någon av ovanstående kategorier, om du exempelvis är studerande, över 65 år eller annat, finns svar på dina frågor hos Försäkringskassan.

Vid medicinsk behandling

Om du får medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga eller förkorta sjukdom, kan du också få ersättning. Din behandling eller rehabilitering ska i sådana fall vara ordinerad av läkare och ingå in en plan som Försäkringskassan godkänt. Tänk på att enstaka läkarbesök inte ger rätt till ersättning.

Mer information

På Försäkringskassans webbplats finns mycket mer information. Länken hittar du uppe till höger på denna sida.