Inkontinenshjälpmedel

Du som har problem med urinläckage, urinretention (kan inte tömma urinen) eller analinkontinens har rätt enligt Hälso- och sjukvårdslagen till individuellt utprovade hjälpmedel.

Först görs en utredning av distriktsköterska, uroterapeut, gynekolog eller urolog som sedan skriver ut inkontinenshjälpmedel. Du får hem ett brev med beslut om aktuell ordination och den är giltig i ett år. Beställ dina hjälpmedel hos Link Stockholm med beställningstalonger via posten. Varorna levereras hem till dig. Kontakta din vårdcentral eller din läkare för ytterligare information.

Kostnad

200 kronor per år och kan stämplas på högkostnadskortet för läkarvård. Fakturan skickas hem till dig.

Grundregel

Avgiften tas ut vid första ordinationstillfället efter 1 juni 2004 och är giltigt ett år. Har du frikort tas ingen avgift ut, om du har kvarvarande uttag debiteras årsavgiften då frikortet utgår.

Näringsprodukter

Vid näringsbrist eller behov av sondnäring vid vissa sjukdomstillstånd kan man få kosttillskott eller näringsprodukter utskrivet av läkare eller dietist. Du får hem ett brev med beslut om aktuell ordination och den är giltig i högst sex månader. Beställ dina näringsprodukter hos Link Stockholm per telefon eller med beställningstalonger via post. Varorna levereras hem till dig. Kontakta din vårdcentral eller din läkare för ytterligare information.

Kostnad

200 , 600 eller 1200 kronor per månad beroende på om det gäller kosttillskott, halv eller hel nutrition. Högkostnadskort gäller inte. Fakturan skickas hem till dig.

Förband och annat sjukvårdsmaterial

Om du gör egenvård i hemmet kan du få förbandsmaterial ordinerat av läkare genom landstingsbidrag. Förbanden levereras hem till dig. Kontakta din vårdcentral eller din läkare för ytterligare information.

Kostnad

200 kronor för tre månaders förbrukning. Högkostnadskort gäller inte. Fakturan skickas hem till dig.

Kompressionsbandage

Du som har behov av medicinska lymfbandage eller kompressionsstrumpor kan få det genom landstingsbidrag. En lymfterapeut eller läkare gör ordinationen. Varorna skickas hem till dig. Kontakta din vårdcentral eller din läkare för ytterligare information.

Kostnad

200 kronor för tre månaders respektive sex månaders förbrukning. Högkostnadskort gäller inte. Fakturan skickas hem till dig.

Dialysmaterial

Om du behöver förbrukningsartiklar och dialysvätskor vid hemdialys sker ordinationen från dialysmottagningarna på akutsjukhusen. Vid beställning kontakta Södersjukhusets dialysapotek. Dialysmaterialet levereras hem till dig. Kontakta din vårdcentral eller din läkare för ytterligare information.

Kostnad

Ingen avgift.

Har du frågor om landstingsbidrag?

Kontakta Link Stockholm som handlägger landstingsbidrag.
Öppettider: måndag - torsdag klockan 9.00 - 11.30, 13.00 - 14.00, fredag 9.00 - 11.30
Telefon 08-578 353 00
Fax 08-578 353 50/60
E-post linkstockholm@sll.se