Några av sjukhusen i Stockholms län har informationscentraler i anslutning till sina bibliotek. Dit kan patienter och anhöriga vända sig för att få mer kunskap. Du som vill veta mer om funktionsnedsättning kan vända dig till Forum Funktionshinder.

I dagsläget finns patientinformationscentraler på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset. Här hjälper bibliotekarier och/eller sjuksköterskor till med att ta fram information om allt från kost och motion till egenvårdstips, vad olika diagnoser innebär och hur undersökningar och behandlingar går till.

Det finns möjlighet att låna facklitteratur, få broschyrer och leta information på internet och i medicinska databaser. Personalen hjälper gärna till med att söka. För den som behöver finns kopiatorer.

Forum Funktionshinder

För dig som lever med en funktionsnedsättning, eller vill veta mer om olika funktionsnedsättningar finns Forum Funktionshinder. Det är Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting som driver ett informations- och kunskapscenter om funktionshindersfrågor. Här kan du bland annat ställa frågor, få informationsmaterial och låna böcker.