Liggande persontransport kan du få om du behöver ligga ner under din resa till eller från din vårdgivare.

Liggande persontransport kan du behöva om du till exempel är nyopererad i ett ben och gipsad, eller på väg till eller från en sjukresa med egen bil eller taxi.

När du beställer liggande persontransport ska du vara beredd att svara på följande frågor:

  • ditt namn och personnummer
  • ditt medicinska tillstånd och behov
  • när och var du ska hämtas, samt eventuell avdelning eller portkod
  • när du ska vara framme och vart du ska
  • telefonnummer till person som eventuellt finns på plats vid avlämningen
  • om du har en medresenär
  • om du har extra bagage eller utrustning

När du ringer kommer du och sköterskan som tar emot din beställning överens om en tid då du ska hämtas. Se till att vara färdig när transportpersonalen kommer, de som hämtar har inte möjlighet att vänta mer än tio minuter.

Om transportbilen däremot inte kommer ska du ringa tillbaka till beställningscentralen på telefonnummer 08-745 33 05.

Planerad ambulanstransport

Om du behöver syrgas eller annan medicinsk vård under resan ska du beställa ambulans. Det gör du genom SOS Alarms ambulansbeställning på telefon 08-454 21 00. Du kan göra din beställning dygnet runt upp till en vecka i förväg.

Vid beställning av ambulanstransport får du tala med en sjuksköterska och du kommer att få svara på samma frågor som vid beställning av liggande persontransport. Sjuksköterskan som tar emot din beställning avgör om du är berättigad till en ambulanstransport.

Vad kostar det?

Att resa med liggande persontransport eller planerad ambulanstransport kostar inget för dig som patient.