I Sverige finns en unik kollektiv försäkring för alla som skadas av läkemedel. Om du anmäler en skada får du ditt fall utrett av medicinskt och juridiskt sakkunniga. Om försäkringsvillkoren är uppfyllda så utbetalas en ersättning.

Läkemedelsförsäkring

Om du tror att du skadats av ett läkemedel som sålts och lämnats ut i Sverige kan du göra en anmälan till Läkemedelsförsäkringen. Även kända biverkningar kan ersättas om de är oväntade och allvarliga.

Läkemedelsförsäkringen ersätter inte skador orsakade av läkemedel som köpts via internet även om läkemedlen levererats i Sverige. Undantaget är internetköp via Apotekets webbplats.

Anmälan måste göras inom tre år från det att skadan inträffade, dock senast 15 år från det du slutade att använda läkemedlet.

Om du väljer att inleda eller fullfölja en process i domstol - efter att ha fått information om ersättningsmöjligheterna i läkemedelsförsäkringen - förlorar du rätten till eventuell ersättning från försäkringen.

Historik

Läkemedelsförsäkringen kom till efter neurosedynkatastrofen på 60-talet då man kom till insikt om att personer som skadas av läkemedel borde ha ett ersättningsskydd. Tillverkare och importörer av läkemedel som säljs i Sverige bildade Läkemedelsförsäkringsföreningen (LFF), och har en nu gemensam läkemedelsförsäkring.

Kontakt

Läkemedelsförsäkringen anlitar ett oberoende försäkringsbolag för att hantera skadeanmälningarna. För närvarande är det försäkringsbolaget Zürich.

Om du har frågor om läkemedelsskador eller läkemedelsförsäkringen kan du vända dig till:

Läkemedelsförsäkringen

Försäkringsbolaget Zürich
Box 5069
102 42 Stockholm
tel: 08-579 330 00
www.lakemedelsforsakringen.se

Kortfattad information om försäkringen samt blanketter för skadeanmälan på de vanligaste invandrarspråken finns under Läkemedelsförsäkringen - Other languages, länken till höger. De språk som informationen översatts till är arabiska, bosniska/serbiska/kroatiska, persiska/farsi, somaliska, sorani/kurdiska och spanska.

Läkemedelsskadenämnden

Om du inte är nöjd med en bedömning som Läkemedelsförsäkringen gjort i ett ärende kan du vända dig till Läkemedelsskadenämnden och överklaga beslutet.

Läkemedelsskadenämnden är en oberoende instans sammansatt av medicinskt sakkunniga, lekmän och jurister.

Kontakt

Läkemedelsskadenämnden
Tullgårdsgatan 12
115 87 Stockholm
Telefon 08-522 787 48