Det finns olika hjälpmedel för dig som har funktionsnedsättning. Exempel på hjälpmedel är rullstol, rullator, hörapparat, inkontinensskydd, blodprovstagare och förhöjningar till stolar.

Om du har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom finns det olika hjälpmedel. De kan hjälpa dig att förbättra nedsatt förmåga, uppväga förlorad förmåga samt bevara och utveckla förmåga. För att din vardag ska bli lättare kan du få hjälpmedel så att du kan klä dig, äta, sköta din hygien, förflytta dig, kommunicera med omvärlden samt fungera i och utanför hemmet.

Ett hjälpmedel kan också vara en del av din rehabilitering. När din rehabilitering är färdig lämnar du tillbaka hjälpmedlet till landstinget.

Det är oftast landstinget som kan erbjuda dig hjälpmedel. I vissa fall får du hjälp av kommunen eller Försäkringskassan.

Hur får du hjälpmedel?

Om du behöver ett hjälpmedel ska du i första hand vända dig till din Hjälpmedelsguiden. Där kan du läsa om hjälpmedel och hitta aktuellt sortimentsurval.